Night fever (Bee Gees), notas para flauta

Notas para flauta de "Night Fever" (Fiebre de la Noche o Fiebre Nocturna), canción disco, escrita e interpretada por The Bee Gees

so| la do* do* do* la do*
so| la do* do* do* la re*
so| la do* do* do*
sib sib sib sib do*

so| la do* mi* re* do*
so| la do* do* do* la re*
so| la do* do* do*
sib sib sib sib do*

so| la do* la
so| la so| mi la so| mi
so| la do* la
so| la so| mi
so| la do* la
so| do* do* re*

re* re* do* la do* la so| fa
la do* do* la do* re*

la do* re* do* la do* la so| fa
la do* do* la do* re*

so| so| so|
la la la la la so| so| si

la la la la la si do* si

la si do* si
la si do* re*

re* re* do* la do* la so| fa
la do* do* la do* re*

la do* re* do* la do* la so| fa
la do* do* la do* re*


Se repite toda desde el principio