Moliendo café, notas para flauta


MI LA SI DO*DO* DO*DO* DO*DO*, DO*DO*
SI LA DO* LA
MI LA SI DO*DO* DO*DO* DO*DO*, DO*DO*
SI LA (RE*)
RE FA LA RE*RE* RE*RE* RE*RE* (RE*) MI*
RE* MI*RE*(DO*) MI LA SI DO*DO* DO*DO* SISI SISI DO* SI (LA)
(BIS)

RE* MI* RE* MI* RE* (FA*), MI* RE* MI* RE* (DO*)
RE* MI* RE* MI* RE* (FA*), MI* RE* MI* (DO*)


SI SISISI SISISI SISIRE* DO* RE* (SI) MI*MI*MI*
(BIS Toda)

LA SOL FA MI, LA SI LA SOL LA SOL FA SOL FA MI

Otra versión de moliendo café para flauta


la do la so| si so| fa fa mi/mi fa so| la do la so| si so| fa fa mi/ mi fa so| la la la la la la la la

mi la si DO DO DO DO DO DO DO la DO la la/mi la si DO DO DO DO DO DO DO DO la Do la DO RE/la si DO RE RE RE RE MI RE MI RE RE DO/ mi la si Do la la la la la

(RE MI RE MI RE FA/ MI RE MI RE RE DO/) bis
RE si si si si si si DO RE DO RE si si si la la la la la la
bis todo

Otra versión de moliendo café


mi la si do* do* do* do* do* do* do* do*
si la do* la
mi la si do do do*do*do*do*do*do*
si la re*
do*si la re*re*re*re*re*re*re*mi*
re*mi*re*do*mi la si do*do*do*do*si si si do*si do*la la la la la.

Otra versión más


la so| fa mi (3 veces)
la la la la la
mi la si DO* DO* DO* DO* DO* DO* si do* si la do la


mi la si DO* DO* DO* DO* DO* DO* si do si la re*
re fa la re* re* re* re* re* re* mi re mi re do* mi la si do* do* do* do* do* do* si si do si
la la la la la
re* mi re mi re fa mi re mi re do
re mi re mi re fa mi re mi re do
(* agudo todo)

si si si si do si la la la la la (bis desde arriba)
* agudos casi todos
repetir arriba