Ave Maria (Schubert) Tono SoI, notas para flauta

((SOL)) FA# SOL (SI) LA(SOL)----------------------- - Ave Maria
(LA) SILA SOLFA# MIFA# SOL SOL------------------ Gratia la plena
SI (SI) LA SOL (FA#) MI(SI) DO#6 (SI) SIb---------- Maria Gratia la plena
FA# (LA) SOLFA# LASI DO6 LA FA# (SOL) SOL--- Maria Gratia la plena
SI (LA) FA# MI SOL# SI RE6 SI SOL# LA----------- Ave, Ave Dominus
MIFA# SOL LASOLFA# MI RERE------------------- Dominus Tecum

RERE (LA) LA LA, SOL# LA, SI LA , SI (SOL)---- Tu Benedicta en mulieribus
SOLSOL (LA) LA LA SOL# LA DO6 SILA SOL----- Et Benedictus
SOL SOL (LA) LA (SI) SISI LASI RE6 DO6--------- Et Benedictus fructus Ventris
MI MI (SI) LA SOL FA# SOL SIb LA SOL (LA) --- Ventris TUI Jesús
((SOL)) FA# SOL (SI) LA(SOL)--------------------- Ave Maria

((SOL)) FA# SOL (SI) LA(SOL)----------------------- - Ave Maria
(LA) SILA SOLFA# MIFA# SOL SOL------------------ Mater Dei
SI (SI) LA SOL (FA#) MI(SI) DO#6 (SI) SIb---------- Ora pro Nobis pecatoribus
FA# (LA) SOLFA# LASI DO6 LA FA# (SOL) SOL--- Ora, Ora pro nobis
SI (LA) FA# MI SOL# SI RE6 SI SOL# LA----------- Ora Ora pro nobis
MIFA# SOL LASOLFA# MI RERE------------------- pecatoribus

RERE (LA) LA LA, SOL# LA, SI LA , SI (SOL)---- Nunc en ET Hora mortis
SOLSOL (LA) LA LA SOL# LA DO6 SILA SOL----- En hora mortis, mortis nostrae
SOL SOL (LA) LA (SI) SISI LASI RE6 DO6--------- En Hora mortis nostrae
MI MI (SI) LA SOL FA# SOL SIb LA SOL (LA) --- En Hora mortis nostrae
((SOL)) FA# SOL (SI) LA(SOL)--------------------- Ave Maria