Morning, Naruto (Toshiro Masuda), notas para flauta


Notas para flauta del tema "Morning"(Toshiro Masuda) de la serie de anime Naruto
do_re_mi
mi_so|_so|_fa_mi_do
do_re_mi_fa
fa_mi_do_re_mi_
re_mi_fa_so|_so|_so|_fa_mi_so| _fa
fa_fa_mi_re_fa_mi_la
si_la_so|..
.

do_re_mi_re_do_mi_re
re_mi_fa_mi_do_re_mi
mi_fa_so|_so|__fa_mi_do
fa_mi_re_do_mi
mi-fa-so|_fa_mi_do_mi_la_si_la _so|_fa_so|_do_re.......do....