Fly me to the moon, notas para flauta


Notas para flauta dulce de "Fly me to the moon":


do6-si-la-sol-fa-sol-la-do6-si-la-sol-fa-la- mi
la-sol-fa-mi-re-mi-fa-la-sol-fa-mi-re-do
do-re-la-la-do-si-so|
do-re-la-la-la-sol-fa-mi
do6-si-la-sol-fa-sol-la-do6-si-la-sol-la-mi
la-sol-fa-mi-re-sol-fa-la-sol-fa-mi-re-do-do-re-la-la
do-si-mi-mi-mi-do-do-si-re-do

Otra versión:


do6 si la so| fa so| la do6 si la so| fa mi
la so| fa mi re mi fa la so|# fa mi re do
do# re la do6 si so|
do# fa mi re do do# re la
do6 si so| do# re la la so| fa mi do6 si la
so| fa so| la do6 si la so| la mi la so| fa mi
re mi fa la so|# fa mi re do do# re la la do6 si
mi6 mi6 mi6 do6 do6 si re6 do6.

Video de "Fly me to the moon" en flauta tenor: