Notas para flauta del tema de "La Pantera Rosa"

Notas para flauta del tema de los dibujos animados de "La Pantera Rosa"
so|# la sib si, so|# la sib si, sib la so|# so|, so|# la sib si,
re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si so| si, mi* re#*,
re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


mi*re* si la so| mi
sib la, sib la, sib la, sib la,so| mi re mi mi
so| mi re mi mi, so| mi re mi mi

----------------

re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si so| si, mi* re#*,

re# mi, fa# so|, re# mi fa# so| do* si mi so|, si sib,
la so| mi re mi,


mi*re* si la so| mi
sib la, sib la, sib la, sib la,so| mi re mi mi
so| mi re mi mi, so| mi re mi mi
re#*fa#*

Otra versión


SoI La, Si do, SoI# La Si do fa mi La do fa mi
re do La SoI La La, SoI La,Si do
SoI# La Si do fa mi La do mi fa


SoI La, Si do, SoI# La Si do fa mi La do fa mi
re do La SoI La la
re do re do re do La SoI La La La La
re do La SoI La La
do La SoI La La
do La SoI La La


Re Mi, Mi Fa, Fa Mi Fa Fa Fa Re
Mi Fa Fa Re
SoI SoI Mi Re, Fa Re, Fa SoI#
Re Mi SoI SoI SoI Fa Mi Re Mi SoI
Re Mi SoI SoI SoI Mi Re SoI
Fa Re
Re Mi Mi Fa Mi Mi Re
Fa Fa Mi Fa Fa Fa Fa Fa Mi Fa
SoI SoI Fa SoI Fa Fa SoI SoI Fa SoI
Re Fa Fa Mi Fa Fa Fa Fa Fa Mi Fa
Re SoI SoI Fa SoI Fa Fa SoI SoI Fa SoI
Re Mi Fa SoI SoI SoI SoI SoI Fa Re Fa Fa Fa Fa


Fa Re, SoI La, Si do
SoI# La Si do fa mi La do fa mi
La SoI La La
Re Re, SoI La, Si do
SoI# La Si do fa mi La do mi fa
Re Re Re, SoI La, Si do
SoI#La Si do fa mi La do fa mi
re do La SoI La La, Re Re
re do re do re do La SoI La La La La
do La SoI La La
do La SoI La La
do La SoI La La
Re Mi Fa SoI, Fa