notas musicales de "Esclavo y amo" (Javier SoIís) para flauta

Intro
so| do*, (re*do* si do*), so| so|# sib,(do* sib la sib)
fa so| so|#,(sib so|# so| so|#), re# fa so|
so| so|# so| fa# so| so|# si do* re*
do* re* do* si, so|# do* sido* sido* si so|# so|
so| do*, do* re* re#* , re#* re* do*, do* re* re#*


so| do*, do*si do* re* re#* do*----------------No se que tienen tus ojos
so| do* do*re* re#* do* re* sib----------------no se que tiene tu boca
fa sib sib do* re* sib do* so|#-------------------que domina mis antojos
re# so|#, so# so# do*do* si so|----------------y a mi, sangre vuelve loca

so| do*, do*si do* re* re#* do*------------No se como fui a quererte
so| do* do*re* re#* do* re* sib-----------ni como, te fui adorando
fa sib sib do* re* sib do* so|# --------------me siento morir mil veces
re# so|#, so# so# do*do* si so|-----------cuando no te estoy mirando

re* fa* fa* fa* re#* re* fa* fa*--------------De noche cuando me acuesto
re* re#* fa* so|* re* re#* re* do*---------a Dios le pido olvidarte
re#* re#*, re#* re#* fa* re#* re* sib----y al amanecer despierto
re* do* so|#, do*do*do* si so| ------------tan solo para adorarte

fa*fa* fa* fa* re#* re* fa* fa*----------------Que influencia tienen tus labios
re* re#* fa* so|* re* re#* re* do*---------que cuando me besan tiemblo
re#*re#*, re#* re#* fa* re#* re* sib---hacen que me sienta esclavo
re* do* so|#, do*do*do* si so|-------------y amo del universo

re* fa* fa* fa* re#* re* fa* fa*--------------De noche cuando me acuesto
re* re#* fa* so|* re* re#* re* do*---------a Dios le pido olvidarte
re#* re#*, re#* re#* fa* re#* re* sib----y al amanecer despierto
re* do* so|#, do*do*do* si so| ------------tan solo para adorarte

fa*fa* fa* fa* re#* re* fa* fa*----------------Que influencia tienen tus labios
re* re#* fa* so|* re* re#* re* do*---------que cuando me besan tiemblo
re#*re#*, re#* re#* fa* re#* re* sib---hacen que me sienta esclavo
re* do* so|#, si si si re* do* -------------y amo del universo