Notas musicales para flauta de "Amor eterno"

Estas son las notas para flauta de "Amor Eterno"
intro:
fa# la so| la, so| la, so| la, so| la, so| la, so| la si, la so| fa#
fa# la so| la, so| la, so| la, so| la, so| la, so| la si, la so| fa#
la re* do* re*, do* re*, do* re*, do* re*, do* re*, do* re* mi*, re* do si

re*mi*re*mi*re*, re*mi*re*mi*re*, re*mi*re*mi*re*,
Melodía
si re* si re* si re* si re* do* re* do* fa#
re*do* re*do* re*do* si la re so|
re so|so|so| so|so|so| do* so|so| la
re do* do*do* do* si la so| la si


re* so|*so|*so|*so|* fa#*fa#*fa#*fa#* mi* do*
re* fa#* mi*mi* re* mi* re*mi*re mi* re*
re* si re* si re*si re*si re*do* fa#
re do* re* do re*do* si la re so|

si mi* do* si la re*, si re* si la si
si re* do* si la so|# la si do*do*
si do* re* mi*, re* mi* re* mi* re*re*


si re* si mi* fa#, re* mi* re* mi* re*
si re* do* si la so|# la si do*do*
si do* re* mi*, fa# la so| so|


--se repite la melodía

si re*do*re*, do*re*, do*re*, do*re*, do*re*, do*re*mi*, re* do* si
--se repite varias veces

Otra versión de "Amor Eterno"


la do* //: sib do* sib do* sib do* /
sib do* sib do* sib do* /
re*_re* do* sib la mi* fa*mi* do* /
[la mi* fa* mi* do* la do*
]1://
[la do* re* do re* do*]2 /
la do* la do* la do* si do si mi /
sib do* sib do* sib la  so| do* fa S do* /
fa_fa_fa* fa* mi* mi* la* fa* fa* mi* do /
sib sib sib sib la so| fa so| / la
S do*
fa* fa* fa* fa mi* mi* mi* mi* / re* si
S do* /
mi* re* re* do* re* do* do* sib / do*
S do*
la do* la do* la do* sib do* / sib mi
S la
sib do* sib do* sib la so| do* / fa fa so| la do*
fa
S la do* sib / la so| do*_do* la do* la /
so| la la
S la do* sib la / so| fa# so| la (")
sib sib la sib do* / re* re* do* re* do* /
re* do* do* / do
S la do* la /
re* mi / mi
S do* re* do* /
re* re* do* sib la_la
S la do* sib
la so| fa# so| la / sib sib la sib do* / re
S mi
so| fa fa_fa
S la do* (")

S = silencio, todas son corcheas menos las dos (") negras.
:// //: Barras de repetición.