Notas musicales de "Campana sobre campana" para flauta

Notas musicales para flauta dulce de "Campana sobre campana" (villancico o canción navideña)
fa fa fa fa mi fa so| mi do
so| so| la sib la so| la fa
fa fa fa fa mi fa so| mi do
so| so| la sib la so| la fa


fa la do* do* re* do* sib re* do*
do* re* do* re* mi* fa* do* re* do* sib la so| fa


la sib la so| fa do* re* do* sib la
do* do* Si so| do* sib la so| fa


Más canciones de navidad en flauta:

Canciones navideñas en flauta