Notas musicales de "Dulce Navidad" para flauta

Estas son las notas musicales para flauta de la canción "Dulce Navidad" (villancico)
Si Si Si Si Si Si Si Re SoI La Si Do Do Do Do Do
Si Si Si Si La La Si La Re
Si Si Si Si Si Si Si Re SoI La Si
Do Do Do Do Do Si Si Si Re Re Do La SoI.
Re Re Si La SoI Re Re Re Re Si
La SoI Mi Mi Mi Do Si La Re Re Re Re
Mi Re Do Las Si Re Re Si La SoI Re Re Re Re
Si La SoI Mi Mi Mi Do Si La Re Re Re Re Mi Re Do Las SoI Re


#=sostenido
*=agudo
b=bemol